گستره وب ، زمینه ای را فراهم نموده است تا امکاناتی که به صورت محدود در نرم افزار های تحت ویندوز ارائه شده بود، توسعه یافته و فصلی نو در طراحی نرم افزارهای عمرانی ایجاد شود. با توجه به دغدغه های امروز مدیریت کلان در پروژهای عمرانی ازجمله عدم دسترسی بهینه مدیران به گزارشات آماری و همچنین عدم وجود نظارت بر امور رده ها، پیشرفت فیزیکی و ریالی طرح ها و ... توسط دستگاههای اجرایی، سامانه پی وب، به عنوان تدبیری نو در صنعت عمران بستر مناسبی را جهت مرتفع نمودن محدودیت های موجود سازمان ها و مدیریت یکپارچه پروژه های عمرانی فراهم نموده است.

 

 

نمونه هایی از مزایای برجسته سامانه پی وب 

                                                                                                                                                                                       

  امکان مدیریت زمان و تسریع               امکان انجام کلیه امور به صورت            امکان انتقال امن و جستجوی             تسهیل و تسریع ارتباط بین           رسیدگی به امور پروژه                                paperless                                  سریع اطلاعات                            رده ها با یکدیگر                                                                                             

                                              حفظ سرعت بالای پردازش تا بالغ           دارای گردش کار هوشمند با قابلیت                                                                                                  بر11000 پروژه بصورت عملی                     ارجاع به رده های قبلی 

 

 

 

  ویژگی‌های عمومی

- پیاده سازی در محیط وب         

- رعایت استانداردهای مناسب امنیت نگهداری و تبادل اطلاعات

- رعایت استانداردهای مناسب سرعت انتقال و نمایش اطلاعات

- رابط کاربری زیبا و متفاوت با امکان انتخاب قالب‌های رنگی مختلف مطابق با سلیقه کاربر

- قابل استفاده از طریق انواع دستگاه‌های تلفن همراه، کامپیوترهای شخصی، تبلت‌ها و ...

- امکان ارایه گزارش‌های داشبورد مدیریت به صورت دسته‌بندی شده با قابلیت Drill Down در حوزه‌های کارفرمایان، مشاوران، ناظران و پیمانکاران

- قابلیت توسعه‌ی آتی به درخواست کارفرما با توجه به مالکیت فکری سامانه

 

  فهرست‌های بهاء

- وجود انواع فهرست‌های بهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کل کشور از سال1377 تا سال 1397

- امکان ایجاد فهرست بهای خاص

- امکان مشاهده آنالیز هر ردیف به تفکیک دستمزد ، ماشین آلات و ابزار ، مصالح و حمل

- امکان استفاده از مقدمه فصول،کلیات و دستورالعمل‌ها

 پیمان و بودجه

- ایجاد پیمان در سه سطح طرح ، پروژه ، قرارداد

- امکان تعریف مستندات قرارداد،پرداخت ها،ستاره دارها، طرفین پیمان،کسورات

- امکان تعریف ضرایب در سطح پیمان بصورت کلی و ضرایب جزء (بخشنامه 76574)

- امکان تعریف ساختار شکست پروژه بصورت نامحدود

- امکان مشاهده صورت وضعیت‌ها و تعدیل هر قرارداد در قسمت پیمان

- امکان خواندن اطلاعات پیمان از سامانه دیگر (سامانه قرار داد ها)

- امکان تهیه گزارش از پیمان ها

 

 متره - متره پیمان

- امکان ورود اطلاعات متره بر اساس شرح اقلام کار

- امکان تعریف فرمول برای هر ردیف متره

- امکان تعریف صورت جلسه برای هر ردیف متره

- امکان اتصال مستندات به ردیف‌های متره

- امکان مرتبط کردن ردیف‌های ریز متره به ساختار شکست جهت محاسبه وزن و ریال هر ساختار شکست

- محاسبه خودکار خلاصه متره

- امکان تهیه گزارشات ریز متره ، خلاصه متره ، خلاصه متره بخش‌ها (ساختار شکست)

 

 

 برآورد - برآورد پیمان

- امکان ورود اطلاعات برآورد بدون وابستگی به پیمان                                                    

- امکان تبدیل فهرست بهای یک سال به سال دیگر با مشخص کردن مغایرتها

- امکان کنترل اخطار سقف ردیف‌های ستاره دار و جدید نسبت به کل ردیف ها

- امکان تهیه گزارشات خلاصه مالی کل ، رشته و دفترچه فهرست مقادیر

- امکان تهیه گزارشات پیشرفته (مقایسه بهای واحد فهرست بها و بهای واحد پیشنهاد)

  

 صورت وضعیت

- نقل اطلاعات از ریز متره و صورت جلسات و محاسبه خودکار صورت وضعیت

- امکان ورود اطلاعات صورت وضعیت بر اساس ساختار شکست

- امکان محاسبه صورت وضعیت براساس بخشنامه 76574

- امکان ورود اطلاعات صورت وضعیت به صورت تجمعی

- مقایسه صورت وضعیت با برآورد و کنترل مقادیر بر اساس فصل ، رشته و کل

- امکان دریافت نمودار پیشرفت ریالی بر اساس ساختار شکست پروژه و بر اساس فصل‌های صورت وضعیت

- محاسبه تغییر مقادیر در هر صورت وضعیت نسبت به برآورد (بر اساس فصل ، رشته و کل)

 حمل

- محاسبه مقدار مصالح مصرفی پروژه که به آن حمل تعلق می گیرد

- امکان تعریف فاصله حمل شهر‌ها به صورت دستی و همچنین استفاده از بانک فواصل حمل شهرها

- امکان دادن مسافت حمل به صورت اسفالت ، شنی ، خاکی

- امکان شکست مصالح به منظور لحاظ نمودن مسافت‌های متفاوت آن

 

 ضرایب

- امکان ایجاد هر تعداد ضریب با هر عنوان دلخواه

- امکان انتقال ضرایب از سطح پیمان

- امکان اعمال ضریب بر روی فصل ، رشته و مالی کل

 

 تعدیل

- امکان محاسبه تعدیل صورت وضعیت‌های پروژه بصورت خودکار

- امکان محاسبه تعدیل تاخیرات غیر مجاز بصورت شاخص میانگین

- امکان تهیه گزارشات تعدیل ،خلاصه تعدیل،گزارش تعدیل فصول

 

 آنالیزها

- آنالیز کلیه ردیف‌های فهرست بهاء طبق آخرین گزارشات تجزیه بهای ابلاغی سازمان مدیریت

- تهیه اسناد مناقصه طبق بخشنامه‌های 76574 و 4951 بصورت خودکار با استفاده از اطلاعات برآورد پیمان

- امکان انتقال از آنالیزهای سازمان مدیریت و اعمال تغییرات دلخواه بر روی آنالیزها و محاسبه درصد اضافه یا تخفیف هر ردیف

- امکان تعریف آنالیز برای ردیف‌های ستاره دار

- امکان آنالیز به صورت قیمت مقطوع و دستمزدی ( خلاصه آنالیز )

- محاسبه درصد اضافه و یا تخفیف پروژه و تهیه کلیه جداول پیشنهاد قیمت طبق بخش نامه‌های 4951 و76574 سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 

 بخشنامه سرجمع

امکان تعریف ساختار شکست در سطح نامحدود

امکان ایجاد ساختار شکست کار از روی فهرست ب‌های انتخابی

امکان محاسبه خودکار درصد وزنی ساختار شکست کار

تهیه گزارش قیمت متر مربع برای کل هر ساختار شکست کار

امکان ورود اطلاعات ساختار شکست کار بدون نیاز به برآورد 

 

 گزارش‌های مدیریتی سامانه

- گزارش از لیست پیمان‌های ثبت شده در سامانه

- گزارش از لیست صورت وضعیت‌های ثبت شده بر اساس حوزه دسترسی ، محدوده ی تاریخی طرف پیمان ، نقش فعال و نوع صورت وضعیت ها

- گزارش از لیست متره بر اساس حوزه دسترسی محدوده تاریخی طرف پیمان و نقش فعال

- گزارش از لیست برآورد بر اساس حوزه دسترسی ، محدوده ی تاریخی طرف پیمان

- گزارشات پیشرفت ریالی ، شامل : نمودار پیشرفت ریالی جامع از پیمانها ، نمودار پیشرفت ریالی پیمان بر اساس ساختار شکست ، نمودار پیشرفت ریالی پیمانکار (براساس فصل)

- نمودارهای درصد كمي پروژها بر اساس نوع پروژه و نسبت به حوزه‌هاي سازماني

- نمودارهای درصد مبلغي پروژها بر اساس نوع پروژه و نسبت به حوزه هاي سازماني

- نمودار تخصيص بودجه نسبت به مصوب رديف‌هاي اعتباري بر اساس مراكز هزينه

 

 مدیریت کاربران

- امکان تعریف سطح دسترسی برای کاربران

- امکان تعریف حوزه‌های دسترسی جهت مشاهده پیمان‌ها (چارت سازمانی)

- امکان تعریف کاربر به تفکیک شخصیت حقیقی و حقوقی

- امکان تعریف امضاء اکترونیکی هر کاربر

- امکان تعریف امضاء اسکن شده

- قابلیت ثبت وقایع سامانه (Log)

- امکان برقراری ارتباط بین کاربران (گفتگوی بر خط)

- امکان اطلاع رسانی از طریق پیامک و ایمیل برای کاربران

- امکان ارسال دستورالعمل‌ها برای کاربران با قابلیت ارسال فایل

 

 گردش کار

- امکان تعریف گردش کار از نوع صورت وضعیت،متره پیمان،برآورد و صورتجلسه تحویل زمین

- امکان تعریف نقش‌های مختلف و طرفین پیمان در گردش کار

- امکان تعریف رنگ در گزارشات برای نقش‌های انتخابی

- امکان تعریف ارتباط بین هر نقش و نقش بعدی به سه صورت ارسال ، ارجاع و ارسال و ارجاع

- امکان تعریف فعالیت ارتباطات کارتابل از نوع پیامک ، ایمیل و یا هشدار

- امکان چک کردن درستی گردش کار با استفاده از آیکون کنترل صحت گردش کار

- امکان نقل گردش کار از پروژه‌های دیگر و یا فرم‌های دیگر همان پروژه

- امکان تعریف کاربران گروهی با قابلیت حذف سایر کاربران در گروه با پذیرش یکی از آنها

- امکان ثبت کلیه فعل و انفعالات (log) گردش کار، جهت کنترل ارتباطات توسط کارفرما و راهبر سیستم و گزارش گیری از آن 

 

  پیشرفت فیزیکی                                               

- محاسبه خودکار درصد وزنی بر اساس برآورد اولیه به صورت پیشنهادی

- محاسبه پیشرفت ریالی هر ردیف طبق آخرین صورت وضعیت تائید شده

- محاسبه پیشرفت فیزیکی ردیف‌های صورت وضعیت بر اساس وزن ردیف

- محاسبه پیشرفت فیزیکی کل پروژه

- نمودار نقطه‌ای پیشرفت فیزیکی کل پروژه

- نمودار مقایسه‌ای پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 22872286-021 تماس حاصل نمائید.