تماس با ما


همه اطلاعاتی که برای تماس با ما احتیاج دارید

 

دفتر مرکزی : تهران - پاسداران – انتهای گلستان سوم – خیابان اسلامی - نبش گلستان پنجم  پلاک 192- ساختمان آرسس طبقه  سوم – واحد 304
   

 مدیریت فروش و بازاریابی :  22550556

ایمیل مدیریت فروش : aien.peyweb@gmail.com

   
 کارشناسان فروش :  22550654– 22550305- 22550731
   

مدیریت پشتیبانی : 22550556

ایمیل مدیریت پشتیبانی: aien_tadbir@yahoo.com

   
پشتیبانی نرم افزار تدبیر : 7-22775136 - 22775278 داخلی  117– 126 - 116
   
پشتیبانی سامانه پی وب : 7-22775136 داخلی  214 - 129 - 115

   
تلفن : 7 - 22775136 - 22550530 - 22775278

 
 
فکس : 7-22775136 داخلی 102 
   
ایمیل مدیریت : info@aien.net
   
https://t.me/AienCo


 

 

 

نمایندگان شرکت آئین