گستره وب، زمینه ای را فراهم نموده است تا امکاناتی که به صورت محدود در نرم افزار های تحت ویندوز ارائه شده بود، توسعه یافته و فصلی نو در طراحی نرم افزارهای عمرانی ایجاد شود. با توجه به دغدغه های امروز مدیریت کلان در پروژهای عمرانی ازجمله عدم دسترسی بهینه مدیران به گزارشات آماری و همچنین عدم وجود نظارت بر امور رده ها، پیشرفت فیزیکی و ریالی طرح ها و ... توسط دستگاههای اجرایی، سامانه پی وب، به عنوان تدبیری نو در صنعت عمران بستر مناسبی را جهت مرتفع نمودن محدودیت های موجود سازمان ها و مدیریت یکپارچه پروژه های عمرانی فراهم نموده است.

 

 

نمونه هایی از مزایای برجسته سامانه پی وب 

                                                                                                                                                                                       

  امکان مدیریت زمان و تسریع                          امکان انجام کلیه امور به صورت                    امکان انتقال امن و جستجوی                           تسهیل و تسریع ارتباط بین                رسیدگی به امور پروژه                                            paperless                                        سریع اطلاعات                                             رده ها با یکدیگر                                                                                             

                                              حفظ سرعت بالای پردازش تا بالغ                             دارای گردش کار هوشمند با قابلیت                                                                                                                    بر11000 پروژه بصورت عملی                                         ارجاع به رده های قبلی 

 

 

قابلیت ها و امکانات سامانه پی وب

 

  ویژگی‌های عمومی

- پیاده سازی در محیط وب

- رعایت استانداردهای مناسب امنیت نگهداری و تبادل اطلاعات                                

- رعایت استانداردهای مناسب سرعت انتقال و نمایش اطلاعات

- رابط کاربری زیبا و متفاوت با امکان انتخاب قالب‌های رنگی مختلف مطابق با سلیقه کاربر

- امکان ارائه گزارش‌های داشبورد مدیریت به صورت دسته‌بندی شده با قابلیت Drill Down در حوزه‌های کارفرمایان، مشاوران، ناظران و پیمانکاران

- قابلیت توسعه‌ی آتی به درخواست کارفرما با توجه به مالکیت فکری سامانه

 

 مدیریت کاربران

- امکان تعریف سطح دسترسی برای کاربران                                                                

- امکان تعریف حوزه‌های دسترسی جهت مشاهده پیمان‌ها (چارت سازمانی)

- امکان تعریف کاربر به تفکیک شخصیت حقیقی و حقوقی                                                                        

- امکان تعریف امضاء الکترونیکی هر کاربر                                                  

- امکان تعریف امضاء اسکن شده

- قابلیت ثبت وقایع سامانه Log

- امکان برقراری ارتباط بین کاربران (گفتگوی بر خط)

- امکان اطلاع رسانی از طریق پیامک و ایمیل برای کاربران 

- امکان ارسال دستورالعمل‌ها برای کاربران با قابلیت ارسال فایل

فهرست بهاء

- وجود انواع فهارس بهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کل کشور از سال 1377 تا سال 1400

- فهارس بهای رشته‌های نفت، گاز و پتروشیمی تا سال 1399

- امکان ایجاد فهرست بهای خاص

- امکان مشاهده آنالیز هر ردیف به تفکیک دستمزد، ماشین آلات و ابزار، مصالح و حمل                                               

- امکان مشاهده نمودار تحلیل منابع برای هر ردیف به صورت مجزا

- امکان استفاده از مقدمه فصول، کلیات و دستورالعمل‌ها

- امکان چاپ کلیه فصول فهرست بهاء مانند دفترچه فهرست بهای ابلاغی

- امکان جستجوی یک کلمه یا یک ردیف در فهرست بهاء

- امکان مقایسه یک یا چند ردیف در سال‌های مختلف

- امکان ارسال کلیه ردیفهای فهرست بها به word و excel

 

پیمان         

- ایجاد پیمان در سه سطح طرح، پروژه، قرارداد

- ورود اطلاعات پیمان به صورت کامل

- امکان تعریف مستندات قرارداد، پرداخت ها، ستاره دارها، طرفین پیمان، مستندات کسورات

- امکان تعریف ضرایب در سطح پیمان بصورت کلی و ضرایب جزء (بخشنامه 76574)

- امکان مشاهده صورت وضعیت‌ها و تعدیل هر قرارداد در قسمت پیمان

- امکان تعریف ساختار شکست پروژه بصورت نامحدود

- امکان تعریف درصد سقف ریالی برای پروژه (کنترل 25%)

- امکان خواندن اطلاعات پیمان از سامانه دیگر (سامانه قراردادها)

- امکان تهیه گزارش از پیمان ها

  

متره - متره پیمان

- امکان تعریف متره بدون نیاز به تعریف پیمان (متره برآورد)

- امکان تعریف متره بر اساس پیمان تعریف شده (متره صورت وضعیت)

- امکان ورود اطلاعات متره بر اساس شرح اقلام کار

- امکان تعریف فرمول برای هر ردیف متره

- جدول اشتال برای محاسبه وزن آهن الات

- امکان خواندن و بازخوانی اطلاعات از تدبیر، excel و XML                                                         

- امکان تعریف صورت جلسه برای هر ردیف متره

- امکان اتصال مستندات به ردیف‌های متره

- امکان ارتباط بین ردیف‌های ریزمتره برای انتقال احجام متره

- امکان مشاهده حاصل جزئی و کلی برای هر ردیف متره

- امکان افزودن تعداد پارامتر‌های محاسباتی در متره (طول، عرض، ارتفاع و ... به دلخواه کاربر)

- امکان نقل اطلاعات ریزمتره از قرارداد دیگر

- امکان مرتبط کردن ردیف‌های ریز متره به ساختار شکست جهت محاسبه وزن و ریال هر ساختار شکست

- محاسبه خودکار خلاصه متره

- امکان تهیه گزارشات ریز متره، خلاصه متره، خلاصه متره بخش‌ها (ساختار شکست)

- امکان ارسال ساختار شکست به اکسل و نقل از اکسل ساختار شکست

- امکان انتقال ستون های اطلاعات ردیف و مقادیر از نقش های قبل

- امکان فیلتر کردن نمایش ردیف ها بر حسب رشته، فصل، نوع قیمت، نوع ردیف، کد ردیف، صورت جلسات و ساختار شکست

 

 

 همسان سازی متره و صورت وضعیت

- امکان ارتباط متره پیمان با صورت وضعیت بدون استفاده از دکمه نقل از متره در صورت وضعیت

- امکان ارسال و ارجاع صورت وضعیت همزمان با متره بدون نیاز به ورود به فرم صورت وضعیت

- امکان تعیین و ویرایش تاریخ و عنوان صورت وضعیت در متره پیمان                                                             

- امکان تعریف ضرایب صورت وضعیت در متره پیمان

- امکان انجام محاسبات حمل در متره پیمان

- امکان گزارش گیری از صورت وضعیت در متره پیمان

 

 برآورد - برآورد پیمان

- امکان ورود اطلاعات برآورد بدون وابستگی به پیمان

- امکان ورود اطلاعات برآورد بر اساس گردش کار                                        

- امکان ورود اطلاعات محاسبات برآورد تجمعی راه و باند

- امکان ورود اطلاعات برآورد بر اساس ساختار شکست WBS 

- امکان تبدیل فهرست بهای یک سال به سال دیگر به صورت هوشمند با مشخص کردن مغایرت ها

- امکان انتقال اطلاعات از یک پروژه به پروژه دیگر

- امکان تعریف ساختار شکست و مرتبط کردن با ردیف‌های فهرست بها جهت محاسبه وزن و ریال ساختار شکست

- امکان ارسال و باز خوانی اطلاعات از تدبیر و excel و اکسل پویا

- امکان کنترل اخطار سقف ردیف‌های ستاره دار و جدید نسبت به کل ردیف ها                                               

- امکان مشاهده مغایرت در بهای واحد برآورد نسبت به فهرست بها و امکان اصلاح بهای ردیف یا ردیف ها

- امکان نقل اطلاعات متره پیمان به برآورد پیمان

- امکان تهیه گزارشات خلاصه مالی کل ، رشته و دفترچه فهرست مقادیر

- امکان تهیه گزارشات دفترچه فهرست مقادیر بر اساس ساختار شکست ، درصد وزنی هر ساختار شکست و قیمت متر مربعی

- امکان تهیه گزارشات پیشرفته (مقایسه بهای واحد فهرست بها و بهای واحد پیشنهاد)

- امکان انتقال ستون های اطلاعات ردیف و مقادیر از نقش های قبل

- امکان فیلتر کردن نمایش ردیف ها بر حسب رشته، فصل، نوع قیمت، نوع ردیف، کد ردیف، صورت جلسات و ساختار شکست

- امکان مشاهده اطلاعات ردیف و محاسبه حاصل ردیف فصل، رشته و کل

 

 صورت وضعیت

- نقل اطلاعات از ریز متره و صورت جلسات و محاسبه خودکار صورت وضعیت

- امکان ورود اطلاعات صورت وضعیت (بر اساس گردش کار تعریف شده)                                         

- امکان ورود اطلاعات صورت وضعیت بر اساس فهرست تجمیعی راه و باند

- امکان ورود اطلاعات صورت وضعیت بر اساس ساختار شکست                                                            

- امکان الصاق هر گونه فایل الکترونیکی به هر ردیف صورت وضعیت 

- امکان تعریف ساختار شکست و مرتبط کردن با ردیف‌های فهرست بها و دریافت گزارشات ساختار شکست

- امکان ارسال یا باز خوانی اطلاعات از excel

- امکان کنترل صورت وضعیت، مغایرت در بهای واحد، کنترل سقف ریالی و کنترل مبالغ ردیف‌های جدید

- امکان محاسبه صورت وضعیت براساس بخشنامه 76574

- تهیه گزارش مازاد 25% و قابلیت تشخیص برای اعمال ضرایب جزء و ضریب پیمان به مبالغ فصل ها

- امکان ورود اطلاعات صورت وضعیت به صورت تجمعی و یا فعلی

- وجود ستون مقدار فعلی و مقدار قبلی و مقدار تجمعی در فرم صورت وضعیت

- مقایسه صورت وضعیت با برآورد و کنترل مقادیر بر اساس فصل، رشته و کل

- امکان دریافت تاریخچه صورت وضعیت، همراه با توضیحات هر نقش در زمان ارسال

- امکان تهیه گزارش از صورت وضعیت بر اساس مقادیر فعلی صورت وضعیت و یا بر اساس مقادیر تجمعی

- محاسبه تغییر مقادیر در هر صورت وضعیت نسبت به برآورد (بر اساس فصل، رشته و کل)

- امکان انتقال ستون های اطلاعات ردیف و مقادیر از نقش های قبل

 

 حمل

- محاسبه مقدار مصالح مصرفی پروژه که به آن حمل تعلق می گیرد                                 

- امکان تعریف فاصله حمل شهر‌ها به صورت دستی و همچنین استفاده از بانک فواصل حمل شهرها

- امکان شکست مصالح به منظور لحاظ نمودن مسافت‌های متفاوت آن                                                     

- امکان ایجاد پروتکل جدید حمل برای ردیف‌های مورد نظر (فهرست و ستاره دار)

- امکان تهیه گزارش از مقدار مصالح مصرفی و مسافت حمل مصالح مصرفی

- انتقال ردیف‌های حمل محاسبه شده به برآورد و صورت وضعیت

- امکان دادن مسافت حمل به صورت اسفالت، شنی، خاکی

 

 

 ضرایب

- امکان ایجاد هر تعداد ضریب با هر عنوان دلخواه                                     

- امکان انتقال ضرایب از سطح پیمان به فرم متره همسان سازی و برآورد و صورت وضعیت                                 

- امکان اعمال ضریب بر روی یک ردیف 

- امکان اعمال ضریب بر روی فصل، رشته و مالی کل

- قابلیت تعریف صحیح توالی ضرایب

 

 

 تعدیل                                            

- امکان محاسبه تعدیل بدون نیاز به صورت وضعیت ثبت شده در سامانه به صورت فصلی و رشته ای

- امکان محاسبه تعدیل به تفکیک نقش‌های طرفین پیمان درکارتابل                                                        

- محاسبه شاخص تجهیز کارگاه براساس رشته انتخابی و محاسبه تعدیل تجهیز کارگاه

- امکان محاسبه تعدیل تاخیرات غیرمجاز بصورت شاخص میانگین

- امکان تهیه گزارشات تعدیل، خلاصه تعدیل

 

 

 

 تعدیل خودکار                                            

- امکان محاسبه تعدیل صورت وضعیت‌های پروژه به صورت خودکار پس از تایید نهایی صورت وضعیت          

- امکان گزارش گیری تعدیل و خلاصه تعدیل پس از تایید نهایی صورت وضعیت

- امکان تغییر شاخص بر اساس فصل انتخابی و عدم محاسبه تعدیل برای فصل مورد نظر

 

 آنالیزها

- آنالیز کلیه ردیف‌های فهرست بهاء طبق آخرین گزارشات تجزیه بهای ابلاغی سازمان مدیریت

- محاسبه درصد اضافه و یا تخفیف پروژه و تهیه کلیه جداول پیشنهاد قیمت طبق بخش نامه‌های 4951 و 76574

- تهیه اسناد مناقصه طبق بخشنامه‌های 76574 و 4951 بصورت خودکار با استفاده از اطلاعات برآورد پیمان

- امکان انتقال از آنالیزهای سازمان مدیریت و اعمال تغییرات دلخواه و محاسبه درصد اضافه یا تخفیف هر ردیف

- امکان مشاهده فهرست عوامل مورد نیاز پروژه بر اساس نیروی انسانی، ماشین آلات، مصالح و حمل

- امکان آنالیز به صورت قیمت مقطوع و دستمزدی (خلاصه آنالیز)

 

 بخشنامه سرجمع

- امکان تعریف ساختار شکست در سطح نامحدود                                 

- امکان ایجاد ساختار شکست کار از روی فهرست بهای انتخابی                    

- امکان محاسبه خودکار درصد وزنی ساختار شکست کار

- تهیه گزارش قیمت متر مربع برای کل هر ساختار شکست کار

- امکان ورود اطلاعات ساختار شکست کار بدون نیاز به برآورد

- تهیه صورت وضعیت مترمربعی با استفاده از درصد پیشرفت

 

 

 گزارش‌های مدیریتی سامانه

- گزارش از لیست پیمان ها براساس نمایش نحوه واگذاری، نمایش تعداد متره‌ها و برآوردها، نمایش تعداد صورت وضعیت‌ها و نمایش عنوان پیمانکار، نام پیمانکار، محدوده تاریخی فهرست بها، وضعیت پیمان، حوزه دسترسی، برای هر یک از پیمان‌های ثبت شده

- گزارش از صورت وضعیت‌های ثبت شده بر اساس حوزه دسترسی، محدوده ی تاریخی طرف پیمان، نقش فعال و نوع صورت وضعیت ها

- گزارش از لیست متره بر اساس حوزه دسترسی محدوده تاریخی طرف پیمان و نقش فعال

- گزارش از لیست برآورد بر اساس حوزه دسترسی، محدوده ی تاریخی طرف پیمان

 

 

  گردش کار

- امکان تعریف گردش کار از نوع صورت وضعیت،متره پیمان، برآورد و صورتجلسه تحویل زمین

- امکان تعریف نقش‌های مختلف و طرفین پیمان در گردش کار

- امکان تعریف گردش کار تجمیعی از نوع متره - صورت وضعیت به صورت همزمان

- امکان تعریف مجوز حق امضاء

- امکان تعریف مجوز ورود اطلاعات                                                

- امکان تعریف رنگ در گزارشات برای نقش‌های انتخابی                              

- امکان تعریف سطح دسترسی طرف پیمان در گردش کار

- امکان تعریف سطح دسترسی در ساختار شکست

- امکان مشخص نمودن زمان بررسی مجاز

- امکان تعریف ارتباط بین هر نقش و نقش بعدی به سه صورت ارسال، ارجاع و ارسال و ارجاع

- امکان تعریف فعالیت ارتباطات کارتابل از نوع پیامک، ایمیل و یا هشدار

- امکان استفاده از قالب‌های پیام برای ارسال پیامک ، ایمیل و یا هشدار

- امکان تنظیم زمان ارسال پیام

- امکان چک کردن درستی گردش کار با استفاده از آیکون کنترل صحت گردش کار

- امکان نقل گردش کار از پروژه‌های دیگر و یا فرم‌های دیگر همان پروژه

- امکان مشاهده تمامی گردش کارهای فعال برای نقش جاری

- امکان تعریف کاربران گروهی با قابلیت حذف سایر کاربران در گروه با پذیرش یکی از آنها

- امکان ثبت کلیه فعل و انفعالات گردش کار، جهت کنترل ارتباطات توسط کارفرما و گزارش گیری از آن

  پیشرفت فیزیکی                                               

- محاسبه خودکار درصد وزنی بر اساس برآورد اولیه به صورت پیشنهادی

- محاسبه پیشرفت ریالی هر ردیف طبق آخرین صورت وضعیت تائید شده                            

- محاسبه پیشرفت فیزیکی ردیف‌های صورت وضعیت بر اساس وزن ردیف                      

- محاسبه پیشرفت فیزیکی کل پروژه

- نمودار نقطه‌ای پیشرفت فیزیکی کل پروژه

- نمودار مقایسه‌ای پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه 

 

 

قابلیت های مدیریت کنترل پروژه و داشبورد مدیریتی

 

برنامه زمان بندی 

- امکان ثبت و یا بارگذاری برنامه زمان بندی پروژه از نرم افزار Microsoft Project

- امکان تعریف تقویم های مورد تایید سازمان جهت اعمال بر روی تمامی پروژه ها

- امکان استفاده از تقویم شمسی نگارش اختصاصی شرکت آئین در برنامه زمان بندی بدون نیاز به سایر فارسی سازهای MSP

- امکان استفاده و مشاهده همزمان از تقویم شمسی و میلادی برای تاریخ های شروع و پایان هر وظیفه در برنامه زمان بندی پروژه

- امکان مشاهده گانت چارت کامل پروژه و نیز مشاهده اطلاعات کلی، قیدها، وابستگی ها و منابع هر وظیفه

- انجام اعتبارسنجی هوشمند هنگام بارگذاری زمان بندی با اطلاعات قرارداد در مواردی از قبیل تاریخ شروع و پایان قرارداد، تاریخ نهایی پایان قرارداد، مبلغ اولیه و نهایی قرارداد و ...

  

 

  ثبت پیشرفت فیزیکی     

- امکان ثبت اطلاعات پیشرفت فیزیکی مطابق گردش کار تعریف شده مختص هر پروژه، با تقویم فارسی و یا میلادی (به انتخاب کاربر) شامل اقلام زمانی،درصد پیشرفت زمانی،درصد پیشرفت فیزیکی و هزینه واقعی، در فرم مشابه با Tracking Gantt نرم افزار MSP جهت سهولت کاربر

- امکان مقایسه تاریخ شروع، تاریخ پایان و مدت انجام هر وظیفه با تاریخ شروع، تاریخ پایان و مدت انجام برنامه ریزی شده پروژه

- امکان مقایسه هزینه واقعی و هزینه برنامه ریزی  شده ی هر وظیفه در زمان ثبت پیشرفت

- امکان نمایش فرم ثبت پیشرفت با دو نمای ترکیبی اطلاعات و گانت چارت  و یا نمای اطلاعات به تنهایی جهت سهولت  بیشتر کاربر در ثبت اطلاعات

- امکان گزارش گیری از تاریخچه فرایند برای هر دوره ثبت پیشرفت فیزیکی، از ثبت اولیه تا تایید نهایی سازمان

- امکان ثبت پیوست برای وظایف در هر دوره ثبت پیشرفت فیزیکی

 

 

 

 تغییر برنامه زمان بندی           

- امکان ثبت اطلاعات تغییر زمان بندی مطابق گردش کار تعریف شده مختص هر پروژه، با تقویم فارسی و یا میلادی (به انتخاب کاربر)

- امکان مشاهده اطلاعات تغییر یافته برای هر نقش تعریف شده در گردش کار در یک گزارش اختصاصی با تفکیک وظیفه های اولیه، وظیفه های تغییر یافته، و وظیفه های جدید اضافه شده به پروژه در ثبت Replan هر نقش

- امکان گزارش گیری از تاریخچه فرآیند برای هر دوره تغییر زمان بندی، از ثبت اولیه تا تایید نهایی

 

 صورت وضعیت سرجمع (منطبق با برنامه زمان بندی پروژه)

- امکان ثبت اطلاعات صورت وضعیت مطابق گردش کار تعریف شده مختص هر پروژه

- ثبت صورت وضعیت درصدی-ریالی بر اساس پیشرفت تایید شده برای هر وظیفه

- امکان تعریف ورود اطلاعات صورت وضعیت به دو صورت مقادیر فعلی و یا تجمعی بنا بر انتخاب سازمان

- امکان محاسبه خودکار مقادیر فعلی و تجمعی بر اساس اطلاعات ثبت شده توسط کاربر در ادوار صورت وضعیت یک پروژه

- امکان ثبت پیوست برای هر ردیف صورت وضعیت

 

 

   گردش کار

- امکان نمایش فرایند گردش صورت وضعیت، پیشرفت فیزیکی، تغییر برنامه زمانبندی، تخصیص بودجه به صورت تفکیک شده

- امکان ارسال و ارجاع کارتابل و گزارش گیری در صفحه ی اول بدون ورود به فرم مورد نظر

- امکان مدل سازی فرایند انواع گردش کار ذکرشده، مطابق با نیازها و قواعد هر سازمان و انتقال مدل ها بر روی پروژه های موردنظر

- امکان تعریف نقش های حاضر در یک فرایند به تعداد نامحدود

- امکان فیلتر گذاری بر روی نقش ها بر اساس خلاصه وظایف برنامه زمان بندی پروژه جهت بررسی تخصصی بخش های مختلف پروژه امکان تایید اولیه کارتابل توسط دستیار راهبر سازمان(درصورت نیاز) و تایید نهایی کارتابل توسط راهبر سازمان در صفحه ی اول

  تخصیص بودجه

- امکان تعریف سال های مالی بر اساس تقویم رسمی کشور و یا تقویم کاری ذیحسابی سازمان

- امکان ثبت ردیف های اعتباری مختلف به تفکیک مراکز هزینه سازمان

- امکان ثبت درخواست تخصیص بودجه با مبالغ اعتبار کل، اعتبار مصوب و اعتبار تخصیص یافته  به صورت دستی و کارتابلی برای  پروژه ها در هر سال مالی

- امکان چک سقف بودجه اختصاص یافته برای تایید نهایی صورت وضعیت

 سایت پروژه

- امکان مشاهده اطلاعات اولیه پیمان در سایت پروژه

- امکان ثبت و مشاهده تصاویر پروژه در سایت پروژه

- امکان مشاهده نمودار مقایسه پیشرفت فیزیکی و برنامه ای پروژه (S-Curve) از ابتدای پروژه تا آخرین ثبت پیشرفت تایید نهایی شده سازمان  با اعلام تاخیر و یا تعجیل در اجرای پروژه در مقاطع زمانی روزانه، ماهانه، سالانه و کلی پروژه

- امکان مشاهده نمودار های (Earned Value Management (EVM بر اساس تجمیع اطلاعات

- فاکتور پروژه و محاسبه شاخص عملکرد زمان بندی (SPI) و شاخص عملکرد هزینه (CPI)

- امکان پرینت و یا ذخیره سازی نمودار EVM در 4 فرمت مختلف

- امکان مشاهده نمودار زمانی پروژه بر اساس تجمیع اطلاعات پیشرفت فیزیکی و صورت وضعیت از ابتدای پروژه تا روز مورد نظر با اعلام تاخیر و یا تعجیل تا روز مذکور و نیز تاخیر و یا تعجیل مورد پیش بینی تا اتمام کار و تاریخ پیش بینی خاتمه کار بر مبنای روز

- امکان مشاهده نمودارهای مالی بر اساس تجمیع اطلاعات پروژه با نمایش دوگانه پیشرفت مالی پروژه و یا ترکیبی از پیشرفت مالی و فیزیکی پروژه در بازه های هفتگی، ماهیانه، فصلی و سالانه به همراه محاسبه و اعلام مبلغ ضریب احتیاطی پروژه

- امکان پرینت و یا ذخیره سازی نمودارهای مالی پروژه در 4 فرمت مختلف

 

                                                                     نمودار EVM                                             نمودار زمانی و هزینه ای پروژه

                                                

 

 

 داشبوردهای مدیریتی - اطلاعات آماری

- نمایش نمودار درصد كمي پیمان ها بر اساس انواع پروژه تعریف شده در سازمان

- نمایش نمودار تفکیک طرح ها به درصد کمی پیمان ها و مجموع ریالی و سهم آن ها از اعتبارات کل،مصوب و تخصیص یافته ی سازمان با امکان انتخاب محاسبه درصد طرح بر اساس اعتبار کل،مصوب و یا تخصیص یافته به پیمان های متبوع

- نمایش نمودار تفکیک پروژه ها به درصد کمی پیمان ها و مجموع ریالی و سهم آن ها از اعتبارات کل، مصوب و تخصیص یافته سازمان

- نمایش نمودار اشخاص حقیقی سازمانی با تفکیک بر اساس حوزه های کاری آن ها

- نمایش نمودار تفکیک طرح ها بر اساس صورت وضعیت های پرداختی پیمان های متبوع

 

 

 

 داشبوردهای مدیریتی - بانک جامع اطلاعات پیمان

- امکان مشاهده و جست و جوی پیشرفته اطلاعات پیمان به تفکیک 34 ویژگی مرتبط با پیمان (طرح، حوزه دسترسی، پروژه، پیشرفت فیزیکی و ریالی) دریافت خروجی  Excel با دو فرمت ساده و پیشرفته

- امکان ورود مستقیم به جزئیات پیمان،برنامه زمان بندی و سایت پروژه پیمان هایی که در خروجی فیلترهای جستجوی بانک به نمایش در می آیند

 

 

 

در یک نگاه

در این بخش پروژه ها در قالب سبد پروژه قابل دسته بندی بوده، سپس اطلاعات مربوط به پیمان ها/قراردادها به صورت جمع شده (Roll up) تا پایین ترین سطح دسته بندی مربوط به سبد پروژه به صورت Drill Down قابلیت پیمایش خواهد داشت. در ادامه اطلاعات مربوط به پیمان ها/ قرادادها در قالب حوزه های دسترسی (چارت سازمانی) قابلیت پیمایش به صورت Drill Down را خواهند داشت. همچنین در پایین ترین سطح به جزئیات جدول اطلاعاتی مربوط به پیمان ها/قراردادها دسترسی خواهیم داشت.  با کلیک بر روی هر کدام از دسته بندی های ذکر شده در قسمت قبل (سبد پروژه – حوزه دسترسی) اطلاعاتی از قبیل: تعداد پروژه، تعداد قرارداد، مبلغ اولیه با تغییرات مصوب، اعتبار مصوب سال جاری، هزینه کرد، درصد جذب قابل مشاهده خواهد بود. چنین اطلاعاتی مدیران ارشد را در زمینه کنترل و چگونگی میزان تخصیص بودجه جهت پروژه های مختلف یاری نموده و برنامه ریزی آنها در خصوص تامین و تخصیص اعتبار آتی پروژه ها را بهینه و تسهیل مینماید. به عنوان مثال در صورتیکه پروژه ای تا سقف اعتبار مصوب خود بودجه دریافت نموده باشد، با مشاهده اطلاعاتی از پروژه که این ماژول در کمترین زمان ممکن در اختیار مدیران قرار میدهد، امکان درخواست بودجه از مجری پروژه مورد نظر سلب گردیده که بالتبع آن وقوع مشکلات بعدی و ایجاد مغایرت های مبالغ بودجه را به حداقل میرساند.

 

 

 

 

 

 

سایر امکانات جدید

 تعدیل موقت و قطعی:

امکان محاسبه تعدیل بر اساس دوره کارکرد صورت وضعیت در صورت وجود شاخص قطعی برای آن دوره ها، در صورت  عدم وجود شاخص برای آن دوره تعدیل پروژه با شاخص موقت (شاخص دوره قبل) محاسبه میگردد. در این حالت شاخص ها هر 24 ساعت یکبار توسط سامانه مورد بررسی قرار می گیرند در صورتیکه شاخص جدید اعلام شود، شاخص ها جایگزین شده و تعدیل موقت تبدیل به تعدیل قطعی میشود

 پیش پرداخت:

امکان تعریف پیش پرداخت و تعیین درصد پیش پرداخت در پیمان ،و نوع پیش پرداخت و تعیین مراحل پیش پرداخت با درصدهای مربوطه در هرمرحله و همچنین تعریف گردش کار پیش پرداخت و ثبت مستندات و پیوستها توسط هر نقش و امکان ارسال و ارجاع پیش پرداخت توسط نقشهای تعریف شده درگردش کار، تهیه گزارش از پیش پرداخت و تاریخچه آن

 مناقصه (متره مناقصه):

امکان ثبت پیمان از نوع مناقصه، امکان تعریف گردش کار از نوع متره مناقصه، ثبت متره مناقصه برای پروژه مورد نظر، ورود اطلاعات متره پیمان، (ورود اطلاعات متره، حمل و ضرایب پروژه)، دریافت گزارشات متره خلاصه متره، گزارشات دفترچه فهرست مقادیر، خلاصه مالی رشته و کل و گزارشات فرمهای تهیه اسناد مناقصه 4951،76574، امکان ارسال و ارجاع متره مناقصه بین نقش های تعریف شده در گردش کار و در نهایت تایید نهایی متره مناقصه و تهیه گزارشات ذکر شده

 صورتجلسه تحویل زمین:

امکان ثبت صورتجلسه تحویل زمین، امکان تعریف گردش کار صورتجلسه تحویل زمین، امکان ثبت نوع تحویل زمین و آدرس محل پروژه توسط نقش اول، امکان ارسال و ارجاع صورتجلسه زمین برای تمامی نقشهای تعریف شده در کارتابل، امکان تهیه گزارش از صورتجلسه تحویل زمین در صورت تایید نهایی

 ضرایب ساختار شکست:

امکان تعریف ضرایب برای بخشهای مختلف کارکه در ساختار شکست ایجاده شده است و نمایش هر ضریب در انتهای هر فصل (به تفکیک فصل و ساختار) تعریف شده

 پیشرفت دستی:

امکان بارگذاری برنامه زمانبندی در سامانه و ثبت پیشرفت بر اساس احجام و درصد پیشرفت همراه با گردش کار (بدون هر گونه وابستگی به صورت وضعیت)

 گزارش جامع مدیریتی:

این گزارشات شامل گزارش تجمعی صورت وضعیت ها بر اساس پروژه ها، گزارش تجمعی صورت وضعیت ها براساس نوع پیمان، گزارش تجمعی صورت وضعیتها بر اساس کارفرما، گزارش مغایرت صورت وضعیت براساس پروژه، لیست صورت وضعیت ها، وضعیت ارسالی صورت وضعیت ها، گزارش پایش صورت وضعیت های وارد شده، گزارش تجمعی صورت وضعیت براساس قراردادها

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 22872286-021 تماس حاصل نمائید.