دانلود کاتالوگ نرم افزار تدبیر

 

در سال 1364 با ظهور اولین نرم‌افزار عمرانی (تدبیر) که توسط شرکت آیین طراحی و ابداع گردید، قدم بسیار مؤثری در تقلیل زمان و حذف خطاهای انسانی برداشته شد. از آن زمان تاکنون نرم افزار تدبیر خدمات قابل توجهی به مدیران و کارشناسان طی سه دهه گذشته ارائه نموده است و طی این دوران با توجه به نظرات کاربران به بلوغ کامل رسیده است. شرکت آئین افتخار دارد با پشتوانه سالها تجربه در ارائه خدمات فنی و مهندسی به آبادگران ایران زمین، نرم افزار تـدبیـــر را با ویژگیهای زیر تهیه و تولید نماید.

 

 

 

 

قابلیت های کلی نرم افزار تدبیر

 

 

                                                                                                                                                                                 

         امکان ثبت صورت وضعیت                              امکان ثبت متره برآورد، برآورد                        امکان تهیه برنامه زمانبندی اولیه                  امکان جستجوی سریع کلیه                متره صورت وضعیت                                       آنالیز پیشنهاد قیمت                              پروژه تخصیص منابع و هزینه                        بخشنامه های سازمان             محاسبه خودکار تعدیل و حمل                                    تهیه اسناد مناقصه                                   در بسته های زمانی                                 در کسری از ثانیه

                                                                                                

قابلیت ها و امکانات نرم افزار تدبیر

 

 

 نصب و راه اندازي 

- نصب واستفاده آسان نرم افزار در محيط ويندوزهاي موجود

- خود آموزمتنی و تصویری

- قابل نصب و استفاده در محيط شبكه‌

- نرم افزار در محیط #C میباشد و از بانک اطلاعاتی SQL استفاده میکند

- قلبلیت طراحی گزارشات دلخواه(Report Generator)

- سطح دسترسی بر اساس فرم و پروژه در محیط شبکه

- به روز آوری نرم افزار صورت وضعیت هوشمند با استفاده از دکمه امکانات در داخل نرم افزار

 

 

  فهرست بهاء 

 - ‌كتاب‌هاي فهرست ‏بها از سال 1377 تا 1401

- امکان ایجاد فهرست بهای خاص

- فهرست بهای تجمیعی راه و باند

- فهرست بهای ژئو تکنیک

- فهرست بهای نفت و گاز

 

 

 متره 

- ورود اطلاعات متره براساس شرح اقلام کار

- محاسبه خودکار خلاصه متره

- ورود اطلاعات بصورت خلاصه متره 

-  امكان تعريف فرمول براي هر رديف متره

-  امكان ورود ريز متره بخشهاي مختلف كار

- جدول اشتال برای محاسبه وزن آهن آلات

- امکان خواندن و بازخوانی اطلاعات از Excel

- جستجو هوشمند ردیفهای فهرست بها در ورود اطلاعات 

-  امكان تعریف صورتجلسه برای هر ردیف ریزمتره 

- امکان اتصال فیلم، نقشه، عکس، یا هر نوع سند دیگر

- امكان نقل ريزه متره و خلاصه متره يك پروژه به پروژه ديگر

- ستون‌هاي ناظر، مشاور و كارفرما برای نظارت و رسیدگی

- امکان ارتباط بین ردیفهای ریزمتره برای انتقال احجام متره

 - امکان تعریف رمز برای ستونهای پیمانکار، ناظر، مشاور و کارفرما

- ارتباط مستقیم متره، خلاصه متره و برگه های مالی (صورت وضعیت و برآورد) به صورت خودکار

 

 

 

 برآورد و صورت وضعيت 

- امکان مشاهده مستقیم متره در مالی                                                                                                              

- محاسبات مالی بصورت خودکار با استفاده از اطلاعات متره 

- امكان استفاده ازچند فهرست ‏بهاي مختلف در يك پروژه

- ارتباط خودکار متره با مالی

- امكان تبديل فهرست ‏بهاي يك سال به سال ديگر بصورت هوشمند با مشخص کردن مغایرت ها 

- جستجو هوشمند ردیفهای فهرست بها در ورود اطلاعات 

-  امكان نقل اطلاعات از يك پروژه به پروژه ديگر

- امکان تعریف ساختار شکست و مرتبط کردن با ردیف های فهرست بها و دریافت گزارشات بر اساس ساختار شکست

- محاسبه تعدیل برآورد 

- محاسبه درصد وزنی هر فصل بصورت نمودار در Excel 

- مقایسه صورت وضعیت با برآورد و محاسبه درصد پیشرفت کار و مقدار باقیمانده بر اساس برآورد 

- محاسبه تغییر مقادیر در هر صورت وضعیت نسبت به برآورد

 

 

- محاسبه تعدیل معکوس در ستاره دارها

- محاسبه ارزش افزوده در چهار سطح رسیدگی

- نقل اطلاعات متره به مالی بدون نیاز به نقل

- امکان ایجاد صورت وضعیت رشته ژئوتکنیک 

- تغییر مقادیر در سطح ردیف  فصل ورشته

- امکان پرداخت آیتم های صورت وضعیت به صورت درصدی

- محاسبه درصد پیشرفت پروژه بصورت نمودار در Excel 

- ستون‌هاي ناظر، مشاور و كارفرما برای نظارت و رسیدگی

- امکان تعریف کلید رمز براساس ستونهای پیمانکار، ناظر، مشاور و کارفرما

- امکان ارسال و بازخوانی اطلاعات از Excel                                                                                  

- اضافه بها (مقدمات فصول و ردیفهای اضافه بها) برای تمامی رشته ها

- اخطار سقف ریالی برآورد نسبت به صورت وضعیت پروژه با در صد دلخواه

- جستجوی ردیف ستاره دار مشابه در سایر پروژه ها در زمان تعریف ستاره دار

- امکان الصاق هرگونه فایل الکترونیکی به هر ردیف صورت وضعیت (عکس، نقشه و ...)

- امکان ایجاد برآورد تجمیعی با استفاده از فهرست بهای تجمیعی راه و باند

-امکان ایجاد صورت وضعیت تجمیعی با استفاده از فهرست بهای تجمیعی راه و باند                 

- امکان تهیه گزارش خلاصه تفصیلی فصول در برآورد

- امکان مقایسه ضرایب براورد با صورت وضعیت

- امکان مشاهده مغایرت در بهای واحد ردیفهای فهرست بها و تهیه گزارش از لیست مغایرتها

- امکان تهیه گزارش مازاد 25 درصد و قابلیت تشخیص برای اعمال  ضرایب جزء و ضریب پیمان به مبالغ فصل ها

 

 

 

 ضرايب 

- امکان ایجاد هر تعداد ضریب با هر عنوان دلخواه

- امكان اعمال ضريب بر روي يك رديف‌، گروهي از رديف‌ها، يك فصل، يك رشته و يا كل پروژه

- امکان ورود اطلاعات ضرایب با استفاده از ساختار درختی ردیف های وارد شده 

- امکان انتقال ضرایب یک قرارداد به قرارداد دیگر 

- محاسبه ضریب طبقات 

- محاسبه ضرایب منطقه

- امکان اعمال ضرایب به بخشهای مختلف ساختار شکست

- امکان ساخت الگوی ضرایب جزئی فصل

- امکان ساخت ضرایب جزئی و فصلی از جدول الف بخشنامه 76574

 

 

 

 حمل 

- محاسبه مصالح مصرفی پروژه که به آن حمل تعلق می گیرد         

- امکان تعریف فاصله حمل شهرها به صورت دستی و همچنین استفاده از بانک فواصل حمل شهرها

- حمل تمامی رشته ها

- حمل ردیف های اضافه بها

- امکان دادن مسافت حمل بصورت آسفالت، شنی و خاکی

- محاسبه ردیف های حمل بصورت خودکار برای تمامی رشته ها

- بازنگری جامع محاسبات حمل

 

 

 

 تعدیل و ما به التفاوت 

- امکان محاسبه تعدیل پروژه بصورت خودکار با استفاده از شاخص های اعلام شده و مبالغ صورت وضعیت 

- امکان محاسبه تعدیل پروژه به صورت فصلی بدون تعریف ردیف در صورت وضعیت

- امکان محاسبه تعدیل به تفکیک مبالغ پیمانکار،ناظر،مشاور و کارفرما 

- امکان محاسبه تعدیل تاخیرات غیر مجاز بصورت شاخص میانگین 

- امکان محاسبه مابه التفاوت مصالح با استفاده از نرخ نامه های پیوست 2 و 3

- امکان محاسبه تعدیل پروژه های سرجمع

 - امکان محاسبه مابه التفاوت مصالح بر اساس بخشنامه 23239، بخشنامه فاقد تعدیل و بخشنامه ویژه 10000

 

 

 

  بخشنامه سرجمع 

- امکان تعریف ساختار شکست در سطوح نامحدود

- امکان خواندن ساختار شکست از نرم افزار MSP

- امکان نقل ساختار شکست از بخشنامه سرجمع

- امکان مرتبط کردن ساختارشکست با ردیف های برآورد و در سطح ریزمتره و خلاصه متره

- امکان محاسبه خودکار درصد وزنی ساختار شکست

- تهیه گزارش قیمت متر مربعی برای کل و هر ساختارشکست

 

 

- امکان ورود اطلاعات ساختار شکست بدون نیاز به برآورد

- امکان تهیه صورت وضعیت متر مربعی با استفاده از درصد پیشرفت

- امکان رسیدگی صورت وضعیت متر مربعی در سطح پیمانکار، ناظر، مشاور و کارفرما

- نقل خودکار اطلاعات و درصد پیشرفت هر صورت وضعیت به صورت وضعیت بعدی

- امکان استفاده از بخشنامه سرجمع جدید همراه با گزارشات بخشنامه

 

 

 

 آناليز بها 

- آنالیز کلیه ردیفهای فهرست بها طبق آخرین بخشنامه اصلاحی سازمان

- تهیه اسناد مناقصه طبق بخشنامه های 4951 و 76574 و 96/1232579 بصورت خودکار با استفاده از اطلاعات برآورد 

- تهیه اسناد پیمان، شرایط عمومی، خصوصی و موافقتنامه

- امکان استفاده از آنالیزهای سازمان مدیریت و اعمال تغییرات دلخواه بر روی آنالیزها و محاسبه در صد اضافه و یا تخفیف هر ردیف و کل

- مشاهده درصد اضافه یا تخفیف کلی پروژه در فرم آنالیز با تغییر آنالیزهای پایه           

 

       

                    

- امکان تعریف آنالیز برای ردیفهای ستاره دار 

- امکان انتقال آنالیز یک پروژه به پروژه دیگر 

- امکان گزارش گیری از جدول 5 با قیمتهای پایه و پیشنهاد

- امکان مشاهده فهرست عوامل مورد نیاز پروژه بر اساس آنالیز و حجم کار برآورد به تفکیک نیروی انسانی، ماشین آلات، مصالح و حمل 

- امکان محاسبه در صد وزنی پروژه بر اساس نیروی انسانی، ماشین آلات، مصالح و حمل               

- امکان آنالیز بصورت قیمت مقطوع و دستمزدی 

- امکان استفاده از بخشنامه 1232579/96مناقصات و تهیه جدول شماره 2 80%

- امکان آنالیز ضریب بالاسری جدول شماره 6 بخشنامه 96/1232579

- محاسبه درصد اضافه و یا تخفیف پروژه و تهیه کلیه جداول پیشنهاد قیمت طبق بخشنامه های 4951 و 76574 و 96/1232579 سازمان

 

 

 

 دامنه مناسبترین قیمت پیشنهادی

- امکان استفاده از دامنه مناسبترین قیمت پیشنهادی

- امکان محاسبه مبلغ ضمانت

- امکان ثبت برآورد پروژه

- امکان محاسبه β  و γ

- امکان به هنگام سازی برآورد اولیه

- محاسبه میانگین شاخص مالی، انحراف معیار و ضرایب اهمیت

- امکان وارد کردن مبلغ برآورد برای هر رشته (برای چندین رشته به طور همزمان)

- امکان ثبت اطلاعات شرکت کنندگان در مناقصه (نام مناقصه گر، بانک صادر کننده ضمانت، امتیاز فنی و ...)

- امکان مشخص نمودن حد پایین قابل قبول و حد بالای قابل قبول

- امکان محاسبه ضریب اهمیت (t)

 

 

 کنترل پروژه 

- امکان خواندن فعالیتها از نرم افزار MSP به نرم افزار تدبیر 

- ارسال اطلاعات فهرست مقادیر و آنالیز پروژه به نرم افزار MSP(تخصیص منابع)

- امکان تعریف فعالیت های برنامه زمان بندی بدون نیاز به MSP در برنامه تدبیر

- امکان تعریف ساختار شکست و مرتبط کردن با ردیفهای فهرست بها و دریافت گزارشات

- امکان نقل WBS به کنترل پروژه همراه با ارتباط ردیفها 

- امکان مرتبط کردن ردیفهای فهرست بها به فعالیتهای برنامه زمان بندی به صورت ردیفی، فصلی و رشته ای 

- امکان تخصیص بخشی از ردیف فهرست بها به یک فعالیت بصورت درصدی

- امکان مشخص شدن مدت فعالیت بر اساس منابع هر فعالیت

- امکان تبادل اطلاعات فعالیتها با نرم افزار MSP جهت تخصیص منابع (دریافت و ارسال به MSP)

- محاسبه وزن هر فعالیت بر اساس سهم منبع یا منابع شاخص

- توزیع منابع و هزینه ها در طول زمان 

- تهیه برنامه زمان بندی و مسیر بحرانی در نرم افزار MSP

- مشاهده و چاپ منابع مورد نیاز هر فعالیت

 

 

 

 بخشنامه ها

- کلیه بخشنامه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی ازسال 1352 تاکنون 

- قابلیت بروزآوری بخشنامه های جدید

- قابلیت جستجوی بخشنامه ها براساس موضوع،شماره بخشنامه، بر اساس محدوده تاریخی، محل ارجاع و ...

- قابلیت جستجوی وسیع و سریع درمتن بخشنامه ها در کسری از ثانیه 

- نرم افزار در محیط #C میباشد و از بانک اطلاعاتی SQL استفاده میکند

 

 

 

 برآورد و آنالیز تجمیعی راه و باند

- امکان ثبت برآورد تجمیعی راه بر مبنای برآورد پایه راه و باند 

- امکان اتصال ردیفهای راه و باند پایه به ردیفهای تجمیعی و محاسبه بهای واحد ردیف تجمیعی

- امکان اعمال ضرایب به ردیف های تجمیعی

- امکان تهیه برآورد تجمیعی همراه با گزارشات دفترچه فهرست مقادیر، خلاصه مالی رشته و کل

- امکان آنالیز ردیفهای تجمیعی راه و باند بر مبنای ردیفهای مرتبط شده راه و باند پایه(جدول تجزیه بهای اقلام کار،فهرست عوامل موثر در پروژه، خلاصه آنالیز)

- امکان تهیه جداول مناقصه بر مبنای بخشنامه 96/1232579و 76574

 

 

 

 صورت وضعیت تجمیعی راه و باند

- امکان محاسبه صورت وضعیت تجمیعی راه و باند بر مبنای بخشنامه 100/65637

- امکان انتقال برآورد تجمیعی به صورت وضعیت تجمیعی راه و باند و وارد کردن مقدار انجام کار پیمانکار

- امکان محاسبه بهای واحد ردیف تجمیعی بر اساس ارتباط با ردیف راه و باند پایه(محاسبه خودکار بهای واحد)

- امکان محاسبه بهای واحد ردیف تجمیعی به صورت دستی

- امکان اعمال ضرایب به صورت وضعیت تجمیعی

- امکان تهیه گزارش از صورت وضعیت تجمیعی (صورت وضعیت، مالی رشته و کل)

 

 

 

 تعدیل بر مبنای بخشنامه هدفمندی

- امکان محاسبه تعدیل هدفمندی بر مبنای بخشنامه های 98/135585و 98/135596

- امکان محاسبه تعدیل هدفمندی در حالتهای فهرست بهایی، سرجمع و سایر

- امکان محاسبه درصد وزنی هزینه تامین مصالح (خرید) به کل بهای فصل

- امکان محاسبه شاخص برای بخش خرید، جهت فصلهایی که تامین مصالح دارند

- امکان تهیه گزارش تعدیل هدفمندی بر مبنای فصول و خلاصه تعدیل هدفمندی

 

 

 صورت وضعیت بر مبنای بخشنامه 76574

- امکان تهیه صورت وضعیت بر مبنای بخشنامه 76574

- امکان محاسبه ضرایب جزءفصل از جدول الف بخشنامه 76574

- امکان استفاده از الگوی ساخت ضرایب جزء فصل در صورت عدم دسترسی به جدول الف بخشنامه

- امکان اعمال ضریب پیمان و ضرایب قرارداد همانند بالاسری، منطقه و ...

- امکان مشاهده مبالغ برآوردی هر فصل و مبلغ برآورد هر فصل تا سقف 25در صد قرار داد

- امکان مشاهده کارکرد هر فصل و مقایسه کارکرد با مبلغ برآورد فصل تا سقف 25 درصد

- امکان اعمال ضریب پیشنهادی جزء به مبلغ فصل تا سقف 25 درصد

- امکان اعمال ضریب کمینه به مبلغ مازاد بر 25 درصد فصل

- امکان محاسبه تعدیل پروژه بر مبنای صورت وضعیت 76574

- امکان دریافت گزارشات صورت وضعیت بر مبنای 76574 (فصلی و کلی)

 

 

 

قابلیت های نسخه جدید نرم افزار تدبیر(Roham plus1400 Spring)

 

- نرخ عوامل سال 1400

- فهرست بهای سال 1400

- شاخص های قطعی تعدیل نیمه اول سال 1399 

- فهرست بهای نفت و گاز سال 1399

- نرخ عوامل سال 1399

- امکان استفاده از مقدمه فصول سال 1400  

- به روزرسانی خودکار نرم افزار بدون نیاز به پشتیبان گیری با قابلیت برگرداندن کلیه اطلاعات نرم افزار (گروه های کاربران، سطح دسترسی، پروژه ها)  

- به روز آوری به صورت هوشمند با استفاده از دکمه امکانات در داخل نرم افزار

  

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 19-22893517 تماس حاصل نمائید.