همکاری با ما


همه اطلاعاتی که برای همکاری با ما نیاز دارید

 

 

نیروی انسانی توانمند و پویا، به کمک دانش و انگیزه کافی جهت ارائه خدمات کارآمد به مشتریان، از مهمترین سرمایه های هر سازمانی محسوب می شود. در این راستا، ضمن تشکر از حسن انتخاب شما، در صورتی که انگیزه و اشتیاق کافی جهت خدمت رسانی در یکی از واحدهای فروش، پشتیبانی، تست و تحلیل و یا تولید نرم افزار را دارید، خواهشمند است رزومه خود را به پست الکترونیک info@aien.net ارسال نمائید.